Yaş Grupları

Programlar > Yaş Grupları

İngiltere’de genel İngilizce programları 16 yaş ve üzeri kabul ettiği için yaş ortalaması genellikle düşük olmaktadır. Yaş ortalamasının düşük olduğu bir ortamda da 25-30 yaş üstü öğrenciler iletişim sıkıntısı yaşamaktadır. Bu sebeple düşünülmüş yaş gruplarına göre İngilizce programları öğrenim görmek isteyen öğrencilerin benzer yaşlarda olmasını ve daha iyi bir sosyalleşme ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.